3.Heals – 4.Two steps – Салса футуорк

Следващите две стъпки от нашата футуорк програма. Забележете тежестите са едни и същи времена, като се запазва 4 и 8 време паузи. Това се прави с цел ученика да усъвършенства всички останали “вътрешни” времена като 2 3 4 6 7 8 за да може да свикне ученика да слуша останалите времена и това да му…